Voordelen en nadelen van een vermogensbeheerder

U heeft een woning verkocht, een levensverzekering uitgekeerd gekregen, een loterij gewonnen of gewoon een mooie financiële reserve opgebouwd. Het geld op een reguliere spaarrekening laten staan levert tegenwoordig weinig rendement op en ook bij een termijn gebonden spaardeposito komt de jaarlijkse rente vaak niet boven 4%. Voor een grotere winst zult u moeten beleggen, in effecten (aankopen en verkopen van bedrijfsaandelen) of in obligaties (verhandelen van schuldbewijzen). Een vermogensbeheerder kan hierbij een ondersteunende rol vervullen, want voor de doorsnee burger is de beleggingsmarkt vaak onbekend en risicovol terrein.

Uw vermogen laten beheren

In Nederland zijn er meer dan 150 beleggingsondernemingen die wettelijk bevoegd zijn om het vermogen van particulieren te beheren. Hier tussen vindt u zelfstandige vermogensbeheerders, de meeste algemene banken en zogeheten privé banken. De laatste groep richt zich voornamelijk op vermogens boven 500.000 euro, terwijl de anderen meestal bij een beleggingsbedrag van 100.000 euro starten. De laatste jaren wordt het steeds makkelijker om ook voor mindere bedragen een beheerder te vinden. Organisaties als Robeco en Alex bieden hun diensten al bij een vermogen rond 50.000 euro aan. En gespecialiseerde online vermogensbeheerders beginnen reeds bij 15.000 euro, maar hierbij zal u kapitaal meestal gecombineerd met dat van anderen worden belegd in standaard portefeuilles.

Algemene voordelen van een vermogensbeheerder

Het rendement op aandelen en obligaties is niet gegarandeerd zoals bij een spaardeposito. Een vermogensbeheerder zal in overleg met u inventariseren welk doel u met de belegging nastreeft en hoeveel risico u hierbij wenst te nemen. Er wordt vervolgens een strategie uitgezet om jaarlijks een gemiddeld rendement van bijvoorbeeld 10%, 20% of 30% te behalen. De vermogensbeheerder selecteert de beleggingen en verzorgt op het juiste moment de koop- en verkooptransacties binnen uw portefeuille. U heeft niet de zorg om zelf de ontwikkelingen op de financiële markten te volgen en wordt hiernaast behoed voor mogelijk verlies vanwege onervarenheid.

Mogelijke nadelen van een vermogensbeheerder

Het voornaamste nadeel van een vermogensbeheerder is dat de dienst niet gratis is. U zult elk jaar een beheerfee moeten betalen. Meestal bedraagt dit 1% tot 1,5% van het te beheren vermogen. Naast de beheerfee zal vaak ook een prestatievergoeding worden gevraagd, welke kan variëren tussen 5% en 10% van de vergaarde opbrengst.
[p]Een vermogensbeheerder biedt helaas ook geen zekerheid op winst bij het verhandelen van aandelen en obligaties. De beleggingsonderneming kan verkeerde inschattingen maken waardoor u uiteindelijk niets verdient, of zelfs verlies lijdt. Dit is echter meer uitzondering dan regel. Over het algemeen zal een beheerder u vermogen zodanig spreiden dat aan het einde van het jaar het beoogde rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Reacties

  1. Here

    Een belangrijk voordeel van het uurtje-factuurtjemodel is dat de klant duidelijk gespecificeerd krijgt waarvoor hij betaald. Op deze manier wordt het transparant en is de klant in staat om de toegevoegde waarde van de vermogensbeheerder goed te kunnen beoordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *