Wat is S&P 500?

De S&P 500, ofwel S&P, is een belangrijk marktwaarde gewogen aandelenindex van de Verenigde Staten. In deze index worden de 500 grootste Amerikaanse bedrijven opgenomen die ook op de New York Stock Exchange en de Nasdaq genoteerd zijn. Deze bedrijven worden gemeten naar hun marktkapitalisatie. Het bedrijf met de grootste marktwaarde heeft dan ook de grootste weging in deze index. Sinds 2005 wordt er echter ook rekening gehouden met de zogenaamde free float. Free float is het percentage aandelen dat ook daadwerkelijk verhandelbaar is op de beurs. De S&P 500 index is samengesteld en wordt bijgehouden door de kredietbeoordelaar Standard & Poors. 

Grote bedrijven in de S&P index zijn op dit moment Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway en Visa. 

s&p500 index

bron: business insider
Zie hier het verloop van de S&P 500 in de afgelopen 20 jaar (2000-2020)

Gezien de S&P de 500 grootste Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigd, geeft deze index daarom een goed beeld weer van de Amerikaanse aandelen én de economische situatie in Amerika. De bedrijven binnen de S&P 500 vallen namelijk niet allemaal onder dezelfde sector. Je vind er maar liefst 90 verschillende sectoren waardoor je een uitgebreider beeld van de economische situatie in Amerika krijgt dan van de Nasdaq.

Criteria 

Om in de S&P 500 te worden opgenomen, moet een bedrijf aan enkele criteria voldoen (bron: S&Pglobal):

  • Het moet een bedrijf uit de Verenigde Staten zijn
  • Een minimum beurswaarde (marktkapitalisatie) van 9,8 miljard
  • De aandelen moeten zeer liquide zijn
  • De vrij verhandelbare aandelen moeten ten minste 10% van de uitstaande aandelen zijn
  • Bedrijven moeten een winst hebben gerapporteerd over het laatste kwartaal en ook de som van de resultaten in de laatste vier kwartalen moeten positief zijn

Weging 

De weging van de S&P 500 index wordt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) opnieuw uitgevoerd. Als er aandelen zijn die na deze weging niet langer aan de voorwaarden voldoen, hoeven zij niet direct uit de index worden verwijderd. Op deze manier bewaart de S&P de stabiliteit.