Wat is dividend?

Zodra een bedrijf het goed doet en winst maakt, kan het bedrijf ervoor kiezen om een deel van deze winst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit heet dividend. Als jij een aandeel hebt in een bedrijf dat naast koerswinst ook dividend uitkeert, heb je dus naast de koerswinst een extra inkomstenbron. Een bedrijf is echter niet verplicht om dividend uit te keren. Een bedrijf kan er namelijk ook voor kiezen om de winst in te houden en te investeren in het bedrijf. Deze keuze maakt een bedrijf dus geheel zelf.

Normaal gesproken kondigen bedrijven duidelijk aan wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Dit maakt de broker vervolgens weer inzichtelijk voor jou. Je kunt ook een kijkje nemen op een dividendagenda zoals IEX. Zij houden alle data bij van eventuele dividenduitkeringen.  

Over het uitgekeerde dividend moet meestal nog belasting betaald worden. In Nederland wordt dit dividendbelasting genoemd en is de hoogte van de dividendbelasting 15%.  

Cashdividend vs. Stockdividend

Het uitbetalen van het dividend in geld, wordt cashdividend genoemd. Je kunt dit geld opnemen of ervoor kiezen dit geld weer te beleggen. 

Het is ook mogelijk om dividend uit te keren in de vorm van aandelen. Je hebt dan uiteindelijk meer aandelen in het desbetreffende bedrijf. Dit wordt stockdividend genoemd. Stockdividend heeft geen invloed op het eigen vermogen van het bedrijf; er komen enkel meer aandelen. 

wat is dividend header